Kantar Emor: Piletilevi on tuntuim piletimüügifirma Eestis

Kui Eesti elanik mõtleb piletimüügifirmadele, siis 70% vastanutest nimetab spontaanselt Piletilevi. 71% Eesti elanikest on ka kasutanud Piletilevi teenuseid ning 55% vastanutest peab Piletilevi eelistatuimaks piletimüügikeskkonnaks. 

Antud tulemused selguvad uuringufirma Kantar Emor poolt sel suvel läbi viidud uuringust. Küsitluse eesmärk oli välja selgitada Eesti elanike jaoks tuntumad ja eelistatumad piletimüügikeskkonnad.

Piletilevi on Top-of-Mind
Piletifirmade puhul nimetab spontaanselt Piletilevi 70% inimestest, sealjuures 65% nimetab Piletilevi esimese variandina (Top-of-mind *). Teisi piletifirmasid nimetab esimesena variandina kuni 3% vastanutest. 23% ei osanud küsimusele vastata.

* “Top-of-mind” mõiste tähendab, et inimesed peavad ise meenutama, milline ettevõte või kaubamärk tuleb neile teatud ärivaldkonnale mõeldes esimesena meelde.

Kui vaadata vanuserühmade lõikes, siis Piletilevi nimetab esimesena variandina 74% kõige aktiivsematest kultuuritarbijatest vanuses 15-34 eluaastat, vanuserühmas 25-34 küündib see näitaja 79%-ni. Kõrghariduse ja kõrgema sisetulekuga kultuurihuviliste seas nimetab Piletilevi esimese variandina 78% vastanutest.
Uuringust selgub asjaolu, et Eesti turul esindatud piletimüügikeskkondade hulgast on ainult Piletilevil piisav tuntus edukaks kommunikatsiooniks. Ka aidatud tuntuse poolest on Piletilevi selgelt konkurentide ees. Koguni 91% vastanutest tunneb Piletilevi ära etteantud piletimüügifirmade nimekirjast. Teisele kohale platseerinud kahe kümnendi pikkuse ajalooga konkurendi näitaja on üle poole võrra väiksem – 49%.
Piletilevi on eelistatuim koht kultuurisündmuste piletite ostmiseks
Uuringu tulemused näitavad selgelt, et Piletilevi on Eesti elanike teadvuses ülekaalukalt kinnistunud piletiostukohana ja seda kõikides vanuserühmades. Kui Eesti elanikul paluda nimetada piletite ostmise kohta, siis lisaks üldiste “internetist”, “ürituse päeval koha pealt” ja “piletikassast” vastuste kõrval toob ligi 40% vastanutest esimese ostukohana välja Piletilevi. Teiste Eestis turul esindatud piletimüügiplatvormide näitajad jäävad 3% sisse.
Piletilevi toovad piletite ostukohana sagedamini välja naised, 25-49 aastased ja kõrgharidusega inimesed.
Uuring kinnitab, et 71% Eesti elanikest on ka Piletilevi teenuseid kasutanud. Kõige rohkem kasutajaid on vanuserühmas 25-34.
Lisaks kõrgele tuntusele ja laiale kasutamisele Eesti elanikud ka eelistavad Piletilevi teistele piletimüügikeskkondadele. Nii üle poole, ehk 55% uuringus osalenutest peab Piletilevi eelistatuimaks piletimüügikeskkonnaks.
Avatud vastuses toodi välja ka seda, et eelistatuim keskkond sõltub sellest, millisele üritusele pileteid ostetakse. Uuringust selgub, et eestimaalased ostavad kõige enam teatri- ja kontserdipileteid. Populaarsuselt järgnevad festivalide, klassikalise muusika, kogupere ürituste, stand-up komöödia, näituste, spordiürituste ja kinopääsmed.

Kantar Emori Eesti uuringu eesmärk oli välja selgitada Eesti elanike jaoks tuntumad ja eelistatumad piletimüügikeskkonnad. Uuringus osales 1729 inimest vanuses 15–84, kellest 1111 inimest vastas veebi ja 618 telefoni teel. Veebiküsitlus viidi läbi perioodil 9.-15.06.2022 ja telefoniküsitlus 6.-10.06.2022. Uuring viid läbi AS Piletilevi Group tellimusel.

Viimased PLogi postitused

207

müügipunkti üle Eesti

Ka tänapäeval meeldib inimestel osta pileteid füüsilisel kujul. Sellepärast kasutabki Piletilevi suurt müügipunktide võrku, milles on kakssada seitse asukohta paberpiletite mugavaks soetamiseks. Sealhulgas saab pääsmeid osta erinevate kultuuriasutuste kassadest, Circle K teenindusjaamadest, infoletiga varustatud Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maksimarketi kauplustest üle Eesti.

110 348

sotsiaalmeedia jälgijat

Postitame Facebookis üle 73 700 inimesele eesti ja üle 32 200 inimesele vene keeles. Lisaks on meil üle
4 400 jälgija Instagramis.

1 332 784

veebikülastust märtsis

Käesoleval aastal külastati Piletilevi.ee marketplace'i kokku 5 014 155 korda. Sündmuste otsinguvõimalust kasutas meie kodulehel 685 158 külastajat, unikaalseid otsinguid sooritati 1 655 572.

134 057

uudiskirja saajat

Iga nädal edastame kultuuriuudiseid enam kui 130 000 inimesele. Saadame uudiskirja välja kahes keeles. Lisaks on võimalik tellida ka teematilist või üritusepõhist eriuudiskirja.