Kultuurisündmused ligipääsetavaks! 10 sammu, millest alustada

Ligipääsetavus on kogu elanikkonna kaasamine ja võrdsete võimaluste loomine, et kõik saaksid osa ühiskonna-, seal hulgas kultuurielust. Rääkides ligipääsetavusest mõtleme eelkõige puudega inimeste peale. Puue on pikaajaline väljakujunenud seisund. Sõltuvalt puude raskusastmest võib inimene vajada täisväärtuslikuks eluks rohkem või vähem tuge ja abi. Eristatakse nelja peamist puudeliiki: Liikumispuude puhul võib olla häiritud mõni kehaline funktsioon, mis väljendub […]