Kellele kuuluvad piletiostjate andmed

Sooviksin saada enda üritusele pileti ostnud inimeste e-maili aadresse, et edaspidi ise neile uudiseid saata.

Sooviksin saata infot artisti tuleku kohta inimestele, kes on sama esineja kontserdile teie kaudu pileti ostnud ka viis aastat tagasi.

Sooviksin näha reaalajas enda telefonis VIP-pileti ostnud külaliste nimesid ja nende saabumisaega kontserdi toimumispaika.

Need on vaid mõned küsimused, millega korraldajad piletimüügiettevõtete poole pöörduvad.

Vaatame koos üle, millistesse isikuandmete töötlemisega seotud tegevustesse peavad Euroopa Liidus tegutsevad ürituste korraldajad ja piletimüügiettevõtted täie tõsidusega suhtuma. Toome välja, kuidas toimetab GDPR’i ja Andmekaitse inspektsiooni nõuetekohaselt Piletilevi.

Andmekaitse inspektsiooni Isikuandmete töötleja üldjuhendiga saab tutvuda siin.

GDPR reeglite järgimine on Euroopas aina suurema tähelepanu all. Nii kasvas 2021. aastal isikuandmete reeglitele mittevastava töötlemise ja käsitlemise eest määratud trahvide arv lausa seitse korda.

Kehtivate protseduuride kohaselt juhul kui avastatakse isikuandmete leke, satub selle põhjustanud teenusepakkuja uurimise alla. Olgu selleks piletimüügifirma või korraldaja, kes on klientide andmeid seadusevastaselt töödelnud. Tulemuseks võib olla trahv kuni 20 miljonit eurot või 4% rikkuja aastakäibest.

Universaalset lahendust ei eksisteeri

Piletilevi ei edasta kliendi isikuandmeid korraldajatele ilma selleks kehtivat õiguslikku alust omamata

Selleks, et Piletilevil oleks õigus edastada korraldajale klientide isikuandmeid peab Piletilevi sõlmima korraldajaga vastava lepingu. Dokumentiga kinnitab korraldaja, et käitub kliendi isikuandmetega vastavalt kehtivatele reeglitele. Tähendab, et enne kliendi isikuandmete edastamist korraldajale on Piletilevi kohustatud veenduma, et korraldaja on võimeline neid seadusekohaselt käsitlema.

Kehtivate protseduuride kohaselt juhul kui korraldaja juures avastatakse isikuandmete leke või korraldaja töötleb klientide isikuandmeid seadusevastaselt vastutab Piletilevi sarnaselt korraldajaga.

Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas piletimüügifirmal on tema kohta isikuandmeid või mitte. Samuti saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid piletimüügifirma kliendi kohta töötleb ja korraldajale edastab.

Ei eksisteeri universaalset viisi piletiostjate nõusoleku saamiseks tema isikuandmete töötlemiseks teenusepakkuja poolt. Ühest linnukesest kodulehel, millega nõustatakse piletimüügiettevõtte internetipoe üldtingimustega, ei piisa. Klient peab andma nõusoleku oma isikuandmete lisatöötlemiseks iga vastava tehingu all ning seda iga võimaliku isikuandmete töötlemise viisi kohta.

Iga lisalinnuke aeglustab ostuprotsessi ning seab selle ohtu

Ilma kliendi vastava nõusolekuta isikuandmete töötlemine, sealhulgas ka kolmandatele osapoolele edastamine on seadusega keelatud.

Piletimüügikeskkonna poolt ostjate isikuandmete edastamiseks korraldajale peab selleks piletiostjalt eraldi ostuprotsessi käigus luba küsima. Kui korraldajal on soov nende andmetega teha enamat, kui vaid konkreetse ostu-müügi tehingu raames vajalikku informatsiooni edastada, siis tuleb ka selleks eraldi nõusolek hankida.

Tuleb teha vahet, mis reklaamiteenustega on klient nõustunud. Kui klient avaldab soovi saada piletimüügifirma uudiskirja, ei tähenda see, et ka teisi tema andmed tohib vabalt töödelda. Nii näiteks ei saa vastava sise-eeskirja alusel selleks mittevolitatud piletifirma töötaja vaadata klienti ostude puudutavaid andmeid. Ehk näiteks mittevolitatud turundusjuht ei tohi vaadata, kui palju, milliseid tehinguid ja millal on klient teostanud.

Tuleb ka meeles pidada, et piletiostul teatud reklaamiteenustega nõustumisega ei anna klient õigust enda füüsiliseks jälgimiseks. Näiteks andmekaitse seadusevastaseks tegevuseks saab pidada olukorda, kus ürituse väravas näeb piletikontrolör piletiomaniku nime. Või kui korraldajale edastatakse isiklikud andmed üritusele saabunute inimeste kohta.

Selleks, et korraldajal tekiks võimalus Piletilevi käest saada piletiostja kõiki andmeid ehk e-maili aadress ning vastava tehinguga seotud informatsioon tuleb ostuprotsessi käigus kuvada piletiostjale järgmised punktid tema nõusoleku andmise võimalusega:

1. Kliendi käest küsitakse, kas ta sooviks Piletilevi uudiskirja saada.

VABATAHTLIK.

Kui klient nõustub, saab Piletilevi piiramatult talle uudiskirju saata. Kliendil peab olema õigus uudiskirja saamisest loobuda.

2. Kliendi käest küsitakse, kas ta nõustub Piletilevi üldtingimustega.

Nõustumine on KOHUSTUSLIK.

Vajalik selleks, et klient saaks pileteid osta. Kui klient nõustub, saab Piletilevi kliendiga suhelda ainult vastava tehingu raames.

3. Kliendi käest küsitakse, kas ta nõustub tema andmete edastamisega korraldajale

Vastavalt korraldaja nõuetele on nõustumine kas VABATAHTLIK

või KOHUSTUSLIK.

Kui klient nõustub, saab Piletilevi edastada tema andmed korraldajale ning korraldaja saab kliendiga suhelda ainult vastava tehingu raames.

4. Kliendi käest küsitakse, kas ta sooviks korraldaja reklaamimaterjale saada.

Nõustumine on VABATAHTLIK.

Kui klient nõustub, saab korraldaja piiramatult talle uudiskirju ja pakkumisi saata, kuid ainult seda reklaami, millele nõusolek anti. Ka siin peab kliendil olema õigus korraldaja reklaamimaterjalide saamisest loobuda ning see peab olema ka kliendi jaoks arusaadav.

Meie kogemus näitab, et paljude punktidega nõustumine piletiostu protsessi käigus aeglustab ostuprotsessi märgatavalt ning mõjub negatiivselt kliendi ostumugavusele ja -kogemusele.

Mitme eraldi punktiga nõustumise küsimine piletiostu protsessi käigus võib koguni viia ostu sooritamise protsessi katkestamiseni. Sest kliendile võib tunda, et asi on liiga keeruliseks aetud ning tema andmeid võidakse käsitleda ebakorrektselt.

Siin on korraldajale mõttekoht – kas potentsiaalselt kaotatud ostud kaaluvad üle piiratud mahus kogutud klientide andmeid? Samuti tekib küsimus, milleks soovib korraldaja kontakte koguda. Mida ta nende andmetega GDPR reeglite ja andmekaitse seaduste kohaselt teha saab?

Meie arvates on soodsam ja turvalisem teha kliendipõhist turundust Piletilevile kogunenud GDPR reeglite kohasele tarbijamahule, milleks on tänapäeval enam kui kolmandik kogu Eesti aktiivsetest kultuuritarbijatest.

Küpsised, küpsised ja veel kord küpsised

Nendest väikestest tekstifailidest, mis sisaldavad piletiostja arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks, räägitakse palju. Samas endiselt on Eestis hulgaliselt juhtumeid, kus nende kasutamisega pole kõik korras.

Näiteks ei küsi väga paljud kultuuriteenuste pakkujad ja piletimüüjad klientide käest veebiküpsistega nõustumist. Kliendil küll ei ole kohustust veebiküpsistega nõustuda, kuid iga klientide andmeid töötlev veebileht peab seda kasutajalt küsima.

Piletilevi kasutatavate küpsiste ning nende kasutamise tähtaegadega, saab tutvuda siin.

Lõputut taassihtimist ehk retargetingi ei eksisteeri

GDPR reeglite kohaselt ei tohi piletimüügifirmad vaikimisi reklaamiga taassihtida inimesi, kes on kunagi ammu analoogsele üritusele pileteid ostnud. Näiteks tuleb mõni artist üle viie aasta taas Eestisse. Teenusepakkujal aga ei ole kliendi poolt kinnitatud nõusolekut reklaami saamise kohta. Sellisel juhul sama esineja kontserdile viis aastat tagasi pääsme ostnud kliendi andmeid reklaami edastamiseks ja taassihtimiseks enam kasutada ei tohi.

Korraldaja poolt seatud kriteeriumidele vastavat sihtimist ja taassihtimist saab tänapäeval teostada vaid piiratud perioodi jooksul.

Kui rääkida suurematest teenusepakkujatest, siis näiteks Google hoiab kodulehe külastajate veebiküpsiseid 540 päeva jooksul. Seda muidugi juhul kui inimene pole vahepeal oma küpsised ise veebilehitseja sätetest kustutanud. Facebookis on see periood palju lühem – 180 päeva.

Teiste sõnadega pole näiteks võimalik taassihtida inimesi, kes on Facebooki kaudu tulnud Piletilevi.ee kodulehele või sooritanud ostu rohkem kui poole aasta eest.

Facebookis ja Instagramis kasutajate aktiivset kaasamist (engagement) – meeldimisi (like), jagamisi (share), video vaatamisi, kommenteerimist – saab taassihtimiseks kasutada 365 päeva jooksul, sest need ei ole küpsistega seotud ning seetõttu on ka ajaaken pikem.

Küpsisteta lähitulevik 

Kiirelt muutuv ja pidevalt arenev digiturunduse maailm näib üha enam liikuvat suunda, kus veebilehtede küpsised kaotatakse täielikult. Uus Google Analytics, iOS 14, Firefoxi “Total Cookie Protection” jms pluss aina suurenev mure kasutaja andmete privaatsuse üle näitavad, et astume uude ajastusse. Korraldajatel ja piletimüügiplatvormidel tuleb sellega arvestada ning valmis olla.

Viimased PLogi postitused

207

müügipunkti üle Eesti

Ka tänapäeval meeldib inimestel osta pileteid füüsilisel kujul. Sellepärast kasutabki Piletilevi suurt müügipunktide võrku, milles on kakssada seitse asukohta paberpiletite mugavaks soetamiseks. Sealhulgas saab pääsmeid osta erinevate kultuuriasutuste kassadest, Circle K teenindusjaamadest, infoletiga varustatud Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maksimarketi kauplustest üle Eesti.

110 348

sotsiaalmeedia jälgijat

Postitame Facebookis üle 73 700 inimesele eesti ja üle 32 200 inimesele vene keeles. Lisaks on meil üle
4 400 jälgija Instagramis.

1 132 179

veebikülastust mais

Käesoleval aastal on külastatud Piletilevi.ee marketplace'i kokku 5 014 155 korda. Sündmuste otsinguvõimalust kasutas meie kodulehel 685 158 külastajat, unikaalseid otsinguid sooritati 1 655 572.

134 057

uudiskirja saajat

Iga nädal edastame kultuuriuudiseid enam kui 130 000 inimesele. Saadame uudiskirja välja kahes keeles. Lisaks on võimalik tellida ka teematilist või üritusepõhist eriuudiskirja.